ΒΑΣΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ: 
 1977 - 1989:  Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου Τρικάλων, 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων, 1ο Λύκειο Τρικάλων  
 1991 - 1997:  Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του NIS Γιουγκοσλαβίας. Βαθμός Πτυχίου 7,78, βαθμός διπλωματικής 9
 24/3/2000:   Αναγνώριση Πτυχίου Ιατρικής από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. κατόπιν εξετάσεων
 12/4/2000:   Λήψη Άδειας Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος  
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:
 6/7/2000 - 5/10/2000:  Τρίμηνη προκαταρκτική εκπαίδευση ως «έμμισθος ειδικευόμενος βοηθός εσωτερικός» στην Παθολογική, Καρδιολογική και Χειρουργική κλινική του Γ.Ν.Ν. Θηβών. 
 6/10/2000 - 5/10/2001:  Ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου στο Π.Ι. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ του Κ.Υ. Σχηματαρίου του Γ.Ν.Ν. Θηβών, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα εφημεριών του Χειρουργικού Τομέα του Γ.Ν.Ν. Θηβών.